Samenwerking met inloophuis Sint Marten

Huis

In de wijk werken betekent dat je kijkt wat er gebeurt in de wijk. De Rooms-Katholieke Parochie Sint Eusebius heeft al enkele jaren een mooi werk gestart als diaconaal centrum en buurtpastoraat in de wijken Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek.

Sinds enkele jaren werken we nauwer met elkaar samen en organiseren we gezamenlijk enkele activiteiten in de wijk.

September: Soepfestijn tijdens Wijken voor Kunst

Jaarlijks wordt in de wijk Wijken voor Kunst georganiseerd. Dan worden in allerlei huizen en officiële gebouwen kunstuitingen georganiseerd. Het inloophuis organiseert tijdens deze manifestatie op zondag het Soepfestijn. Bezoekers kunnen tegen geringe betaling onbeperkt soep eten, terwijl ze ook nog kunnen genieten van mooie muzikale bijdragen.

Vanaf 2016 organiseren Villa Klarendal en het inloophuis Sint Marten deze activiteit samen. Voorafgaand aan het festijn vindt een gezamenlijke viering plaats. De soep wordt door diverse mensen, waaronder Villa Klarendallers, voorbereid. En ook de muzikale bijdrage is deels afkomstig vanuit Villa Klarendal.

Rond Kerst: Herdertjestocht

Vanaf 2015 organiseren we samen met actieve wijkbewoners vlak voor Kerstmis de Herdertjestocht. Wijkbewoners lopen met lichtjes in de hand een route die is aangegeven door kaarsjes die voert langs de (gespeelde) hoogtepunten van het Kerstevangelie. Zo kunnen wijkbewoners het Kerstevangelie herbeleven door het te horen en te zien. Medebewoners, waaronder Villa Klarendallers, spelen de belangrijkste scènes van het Kerstevangelie na. 

40 dagen tijd voor Pasen: Paastasactie

Een mooie actie die al jaren door het inloophuis Sint Marten wordt georganiseerd om rond Pasen (die in kerkelijke kring bekend staat als de Vastentijd) wijkbewoners te vragen voedsel in te zamelen voor minder bedeelde medewijkbewoners, zodat ze met Pasen een goed gevulde voedseltas ontvangen.

In 2017 is Villa Klarendal officieel aangehaakt en konden we van het ingezamelde voedsel en het geld dat sponsoren we gaven 65 tassen uitdelen aan wijkbewoners in Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek. 

De gezinnen konden een week later een dagje gratis naar Burgers’ Zoo.

Kloosterbezoek

We organiseren ook samen een tweedaagse retraite in een klooster. Door samen mee te doen aan de kloostervieringen en tussendoor deel te nemen aan een meditatie van een van de kloosterlingen, ontstaat een mooi gebeuren, waarin meer tijd is om in te gaan op zingeving en spiritualiteit in het eigen leven.

Actueel in Klarendal