Wie we zijn

Villa Klarendal is een christelijke wijkgemeenschap in de Arnhemse wijk Klarendal. Vanuit onze identiteit willen we als wijkbewoners actief werken en meehelpen aan de leefbaarheid van de wijk.

Een christelijke wijkgemeenschap.
Het geloof in Jezus is de basis voor ons leven en werken.
Daar willen we ook graag iets over vertellen.
De wijk Klarendal is waar we in werken en waar we voor werken.
We willen helpen de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.
In de wijk willen we leren te zorgen voor elkaar.
Met mensen in de wijk willen we een gemeenschap zijn, die samen weer voor de wijk kan werken.

Huis

Actueel in Klarendal